Thông Tin Mã Vạch Thiệp Xuất Khẩu 2017
  • 11/09/2017

Thông Tin Mã Vạch Thiệp Xuất Khẩu 2017

Quy tắc gán mã số và mã vạch cho thiệp chúc mừng :

    * Mỗi mẫu thiệp khác nhau sẽ có mã số khác nhau. Tuy nhiên mã vạch sẽ có thể trùng nhau.

    * Những thiệp có cùng tên, cùng kích thước và cùng giá bán sẽ có cùng mã vạch.

Bảng thông tin mã vạch cho thiệp chúc mừng xuất khẩu: