Chính sách bảo mật thông tin khách hàng
  • 21/05/2017

1. Phạm vi thu thập thông tin:

- Chúng tôi không có hệ thống lưu trữ thông tin tự động mà chỉ chỉ thu thập và lưu trữ thông tin khách hàng một cách thủ công khi Quý khách có liên hệ trực tiếp với chúng tôi về việc đặt hàng hoặc hợp tác kinh doanh.

- Những thông tin lưu trữ cơ bản gồm: Tên (cá nhân hoặc tổ chức), địa chỉ liên lạc, địa chỉ giao nhận hàng, thông tin liên lạc( điện thoại, mail…), tên người liên hệ, mã số thuế ( nếu có), đơn hàng đã mua…

2. Mục đích thu thập thông tin:

- Việc thu thập thông tin cơ bản kể trên chỉ nhằm mục đích hoàn thành tốt và hiệu quả quá trình giao dịch mua bán hàng hóa giữa hai bên trong hiện tại và trong những lần mua hàng tiếp theo.

- Thông tin cũng được dùng để chúng tôi thực hiện việc chăm sóc khách hàng tốt hơn, thông báo sản phẩm mới hoặc chương trình giảm giá…

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

- Thời gian lưu trữ thông tin là không giới hạn ngoại trừ có yêu cầu từ phía khách hàng về việc xóa bỏ thông tin của của Quý khách trên hệ thống lưu trữ của công ty chúng tôi.

- Thông tin của Quý khách cũng có thể bị chúng tôi tự động loại bỏ khỏi hệ thống lưu trữ nếu xét thấy đã lâu Quý khách không còn liên hệ hợp tác kinh doanh nữa.

4. Địa điểm lưu trữ và quản lý thông tin khách hàng:

- Các thông tin cơ bản của Quý khách hàng chỉ được lưu trữ và quản lý tại trụ sở công ty chúng tôi.

5. Thay đổi thông tin khách hàng:

- Nếu có bất kỳ sự thay đổi thông tin nào của khách hàng liên quan tới việc thực hiện việc hợp tác kinh doanh như: Thay đổi tên, điện thoại, nơi giao hàng…Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi và đề nghị điều chỉnh cho đúng.

- Việc điều chỉnh đúng chỉ nhằm mục đích cho việc hợp tác mua bán được diễn ra thuận lợi và không gặp sự vướng mắc không đáng có.

6. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng:

- Chúng tôi cam kết về sự bảo mật thông tin khách hàng. Thông tin của từng khách hàng sẽ không được chia sẻ và bàn giao cho bên thứ ba ngoại trừ có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của chúng tôi luôn được tuân thủ. Nếu có bất cứ sự thay đổi nào do nhu cầu mở rộng kinh doanh hay do thay đổi chính sách của nhà nước thì chúng tôi sẽ cập nhật trên trang này.