Đổi và Trả sản phẩm
  • 21/05/2017

1. Nếu khi nhận hàng, khách hàng thấy sự khác biệt nhiều hơn so với mẫu hoặc phát hiện sự cố kỹ thuật ngoài ý muốn. Quý Khách có quyền mang tới để chúng tôi đổi lại hàng hoặc thu hồi hàng và hoàn lại tiền cho Quý khách.

2. Bất cứ sự không hài lòng nào của khách hàng về chất lượng sản phẩm, Quý khách cũng nên thông báo cho chúng tôi. Những vấn đề nhỏ nếu chưa dẫn tới sự đổi hay trả sản phẩm thì cũng sẽ là những thông tin quan trọng giúp chúng tôi cải thiện chất lượng ngày càng tốt hơn.