Giao nhận và thanh toán
 • 21/05/2017

Hình thức thanh toán

 • Quý khách có thể lựa chọn một trong những phương pháp dưới đây:
  • Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản ( chúng tôi sẽ cung cấp số tài khoản khi bạn yêu cầu).
  • Thanh toán bằng tài khoản Paypal, Payoneer
  • Thanh toán bằng dịch vụ chuyển tiền Western Union.
  • Thanh toán bằng hình thức mở L/C

 

Điều kiện thanh toán:

 • Nếu đơn hàng có giá trị nhỏ hơn 1,000 USD thì khách hàng phải thanh toán tiền ngay khi đặt hàng.
 • Nếu đơn hàng có giá trị từ 1,000 tới 15.000 USD thì quý khách hàng đặt cọc 30% khi đặt hàng . Chúng tôi sẽ chuẩn bị hàng và khi hàng đã sẵn sàng thì chúng tôi sẽ thông báo để quý khách thanh toán số tiền 70% còn lại trước khi chúng tôi gửi hàng.
 • Nếu đơn hàng có giá trị lớn hơn 15.000USD, chúng tôi có thể chấp nhận việc mở L/C cho thủ tục thanh toán.

Hình thức vận chuyển:

 • Với đơn hàng có khối lượng dưới dưới 2 m3, hình thức gửi hàng phù hợp nhất là sử dụng dịch vụ gửi nhanh như DHL, Fedex, TNT,...
 • Với đơn hàng có khối lượng nhiều hơn 2 m3, quý khách có thể chọn thêm hình thức gửi hàng bằng đường biển.
 • Nếu chọn hình thức gửi hàng là FOB thì chi phí được tính thêm là 200USD cho 1 m3 đầu tiên, và 80 USD cho mỗi khối tiếp theo.
 • Nếu chọn hình thức gửi hàng khác, chi phí sẽ được chúng tôi thông báo khi quý khách hàng đề cập tới đơn hàng cụ thể.
 • Hoặc quý khách hàng cũng có thể tự thu xếp việc vận chuyển.